Programmeringskurs for barn

Programmeringskurs[edit]

Dette er en midlertidig kjøreplan. Hver leksjon er ment å vare i 30-60 minutter, hvorav mesteparten av tiden skal brukes på praktiske øvelser og fri lek. Vi gjentar leksjonene om det blir nødvendig. Mer informasjon.

Leksjon 1[edit]

I første leksjon skal vi bli kjent med kursmaskinene, vi skal lære litt om programmering og vi skal skrive våre første programlinjer. Denne leksjonen kan bli litt lang.

 • Kort introduksjon til programmeringsspråk.
 • Kort presentasjon av bash og python.
 • Kommandoer i bash og python.
 • Skilpaddegrafikk

Leksjon 2[edit]

 • Variabler og konstanter.
 • De fire regneartene.
 • Vinkler

Leksjon 3[edit]

 • for-løkker (gjøre samme kommandoer mange ganger på rad)

Leksjon 4[edit]

 • Lage nye kommandoer i Python.

Leksjon 5[edit]

 • Bruke editor (emacs) for å lagre kommandoer/programmer.
 • Kommentarer i programkoden
 • Kjøre python-programmer bra bash
 • Begrepet "bibliotek". Hente inn definerte kommandoer.

Leksjon 6[edit]

 • Versjonskontroll - git.
 • Kommandoer med returverdi (funksjoner).

Leksjon 7[edit]

 • Betingelser - if (hvis)
 • Rekursjon